ROSI写真第2555期全裸上身妹子居家超薄蓝丝裤袜23PROSI写真

ROSI写真第2555期全裸上身妹子居家超薄蓝丝裤袜23PROSI写真

羊肝丸治痘疮入目不能开。先曾泄泻里虚,毒瓦斯不能发出。

一小儿十四岁患此,用熏法,肢体面目悉皆浮肿,数日间,遍身皮肤皆溃,如无皮状,脓水淋漓,先用金银花、甘草,煎汤与之恣饮,又为末掺遍身及铺枕席,令儿卧之,半月许,皮肤稍愈,却佐以换肌散而愈。无鲜者,用枯者煮饮亦可。

每服三十丸,食后枣汤下。 一小儿疹隐于肉里而不现,烦渴躁热,衄血吐血或便血,用解毒汤、犀角汤,各一剂而血止,又用导赤散而愈。

脓已溃而恶寒发热者,血气俱虚也,用十全大补汤。即八珍汤加酒炒黑黄柏、知母。

不信,另用化毒丹之类,前症益甚,更呕吐不乳,手足并冷,此脾胃被伤,先用五味异功散;母用大剂地黄丸料加炒黑黄柏及漏芦与数剂而消。 若饮食一伤,起居不时,损其胃气,则上升精华之气,反下降而飧泄,非升阳补气,决不能愈。

一小儿痘出气喘,大便秘结,手足并热,作渴饮冷,用前胡枳壳散而安,但饮食少面白,此邪气去而真气虚也,用补中益气汤、五味异功散而愈。蝉菊散治斑痘入眼,或病后生翳障。

Leave a Reply